Kuidas õppida


Lühike ülevaade kõige populaarsematest õppimismeetoditest - nende efektiivsusest ja piirangutest.


Kaks viisi õppimiseks on teistest selgelt üle, kuna nad toimivad iga aine puhul ja igas keskkonnas. Lisaks on mõned meetodid, mis toimivad üsna hästi, kuid piiratult. Muide, kas Sa teadsid, et näiteks allajoonimine ei toimi üldse?Mis toimib igal juhul

Enesekontroll

Enda kontrollimine toimub väljaspool grupitegevusi - õpilase enda poolt.

Kuidas seda õigesti teha?

 • Kontrolli ennast tihti
 • Testid peaksid olema lühikesed
 • Sul peaks olema võimalus õigeid vastuseid kontrollida


"Üliõpilastele näidati suahiili-inglise sõnapaare, millele järgnes kas enesekontroll või sõnapaaride üle vaatamine. Neid sõnapaare, mida kontrolliti korduvalt üle, mäletati 80%; teisi, mida vaid vaadati korduvalt (kuid ei kontrollitud), mäletati ainult 36%."Hajutatud õppimine

Hajutatud õppimine tähendab õpikordade ärajaotamist pikema aja peale. St Sa ei tuubi kogu materjali korraga pähe, vaid õpid teatud aja jälle uuesti.

Kuidas seda õigesti teha?

 • Kasuta pikemaid intervalle, et efektiivsemalt õppida


Et mäletada midagi ühe nädala pärast peaksid õpikorrad olema üksteisest 12-14 tundi eraldatud; et mäletada midagi viie aasta pärast, peaks neil vahet olema 12 kuud.Mis toimib vahel

Üksikasjalik ülekuulamine

Õppijatelt küsitakse sel juhul "Miks?" küsimusi, et nad annaksid põhjendusi faktidele.

Mis piirangud on?

 • Töötab ainult faktilise info puhul
 • Efektiivsem, kui on olemas eelnevad teadmised


Üksikasjalik ülekuulamine parandab selgelt mälu faktide puhul, kuid kas see võib ka arusaamist parandada, on ebaselge.Enesele selgitamine

Enesele selgitamine tähendab erineva info seostamist - näiteks küsides endalt "Kuidas see sobitud kokku mu eelnevate teadmistega?"

Mis piirangud on?

 • On oht ümber sõnastada, selle asemel, et põhjendada
 • Ajakulukas
 • Pikaajaline mõju pole selge


"Tulevane uurimistöö peab selgitama, kas need efektid on kestvad ja kas ajakulu on asja väärt"Ühendatud õppimine

Ühendatud õppimine on asjade ühte patta panek - kord õpitakse ühte probleemi, siis jälle hoopist teistsugust (ka näiteks teisest valdkonnast)

Mis piirangud on?

 • Töötab kõige paremini sarnaste probleemide korral (st toob erinevused välja)
 • Saab rakendada vaid kognitiivsete oskuste puhul
 • Ei tööta sõnavara õppimisel


"On võimalik, et ühendatud õppimisest saavad kasu ainult need, kes on juba nagunii üsna kompetentsed."Mis ei toimi üldse

Esiletõstmine

Esiletõstmine on näiteks teksti allajoonimine või markeriga märgistamine.

Kas ei tasu üldse kasutada?

 • Ainult selleks, et tõsta esile infot, mida teiste õpimeetoditega õppida


"Allajoonimine oli kasutu sõltumata teksti pikkusest või teemast. Kusjuures see võib isegi sooritust halvendada mõnede kõrgema taseme ülesannete puhul. Võimalik, et see tuleneb tähelepanu tõmbamisest üksikutele kildudele, selle asemel, et näha nendevahelisi seoseid."Ülelugemine

Teksti ülelugemine.

Kas ei tasu üldse kasutada?

 • Võib-olla ühe korra, kuid teised meetodid on tunduvalt paremad


Ülelugemisel tõuseb enamik kasust teisest lugemisest - iga järgmine kord annab vähem kasu.