hurt, hurt, hurt
vigastama, valu või haiget tegema