catch, caught, caught
püüdma, kinni püüdma või võtma