Speak more slowly, please.
Rääkige aeglasemalt, palun.