Ajaloo mõisteid

Eesti keel - Eesti keele baasil.    |    Looja: Aeliita

Allikas: http://www.syg.edu.ee/oppematerjalid/U_Kiil_ajalugu/moisteid_ee_ajal.html

Liitunud kasutajaid: 11 kasutajat

Top 5 õppijat Punktid
1 Aeliita 34
2 Veronika 22
3 eseim 21
4 eliistruuman 20
5 Gea 20
...