hernhuutlus
Saksamaal tekkinud usuvool,mis jutlustas usuvagadust, alandlikkust, kõlblust, sotsiaalset võrdsust.
Eestisse levis 1730-40-ndatel aastatel. Jelizaveta Petrovna keelustas, Katariina II lubas. Levis Saaremaal ja Lõuna-Eestis. Hernhuutlikest peredest on pärit mitmed ärkamisaja tegelased, näiteks J.Hurt