sekulariseerimine
ilmlikustamine, kiriku varade võõrandamine ilmalike võimude poolt