stift
piiskopi ilmalik valdus, mis kuulus tema kirikliku võimu piirkonda